Mudin, pulin ja pumin uudet jalostuksen tavoiteohjelmat ja PEVISA-ehdot vuosille 2023-2027

26.9.2022

Jalostustieteellisen toimikunnan päätökset 14.9.2022 (9/2022):


Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy mudin uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle
1.1.2023-31.12.2027:


Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva
polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. 

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

Rodun muut erityisehdot:
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä.
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.


Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.


Jalostustieteellinen toimikunta toteaa, että yhden kerran tehty silmätarkastus vuoden iässä ei riitä
seulomaan eteneviä silmäsairauksia.


Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy pulin uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle
1.1.2023-31.12.2027:


Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva
silmätarkastuslausunto. 

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B
saaneen koiran kanssa. 

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. Koiran
jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen kaihi (katarakta), gRD tai tRD. 

Vanhempien on oltava astutushetkellä vähintään 18 kk ikäisiä. 

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.


Rodun muut erityisehdot:
Risteytys valkoisten ja muun väristen koirien kesken sallitaan poikkeusluvalla.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.


Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy pumin uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle
1.1.2023-31.12.2027:


Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva
silmätarkastuslausunto. 

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.