Jalostus

Rotujärjestön alaisuudessa toimii jalostustoimikunta, jonka vastuulla on mm. jalostuksen tavoiteohjelmien sekä PEVISA-ohjelmien ylläpito ja päivitys, terveyskyselyiden laadinta, jalostusneuvonta, sekä jalostusuroslistojen ylläpito. Yllä olevista linkeistä löydät mm. jalostustoimikunnan yhteystiedot ja rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat ja PEVISA-ohjelmat.

Jalostustoimikunnan jäsenet
• ovat rodun harrastajia tai kasvattajia sekä kiinnostuneita rodun jalostuksesta
• ovat puolueettomia ja objektiivisia
• ovat diplomaattisia ja osaavat käsitellä asioita luottamuksellisesti
• haluavat edistää rodun myönteistä kehitystä ja noudattavat omassa toiminnassaan ja kasvatustyössä tätä toimintaohjetta
• suositellaan kasvattajan ja/tai jalostusneuvojan peruskurssia, tai pitkän kokemuksen tuomaa vastaavaa kokemusta