Pentuvälitys

Unkarinpaimenkoirat ry:n pentuvälittäjänä toimii Niina Savolainen. 
upk.pentu(at)gmail.com

Vasemmalla olevista linkeistä löydät välityksessä olevat  pentueet ja pentueilmoituslomakkeen.

Voit lähettää astutus- tai pentueilmoituksen pentuvälitykseen sähköisellä lomakkeella, joka löytyy vasemmalla olevasta valikosta. Täytä lomake mahdollisimman tarkasti. Voit myös lähettää samat tiedot vapaamuotoisesti sähköpostilla pentuvälittäjälle. Mikäli haluat liittää ilmoitukseesi pentueen vanhempien kuvat, lähetä kuvat sähköpostilla pentuvälittäjälle.Pentuvälityksessä olevan pentueen kasvattajan tulee olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsen.

Kasvattajan tulee rekisteröidä pentue Suomen Kennelliiton rekisteriin, ja sen tulee täyttää rodulle asetetut vähimmäisvaatimukset = PEVISA-vaatimukset sekä SKL:n kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot. Suositeltavaa on, että pentue täyttää myös rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) vaatimukset.

Pentuvälitykseen otettavan pentueen perään merkitään täyttääkö se JTO:n vaatimukset. Jos pentue ei täytä JTO:n vaatimuksia, mainitaan miltä osin se ei täytä vaatimuksia.

Ulkomaiselta urokselta, koskien kaikkia rotujamme, ei vaadita terveystutkimuksia.  Jos ulkomaisella uroksella on terveystutkimustulokset ja kasvattaja haluaa nämä tiedot pentueilmoitukseen näkyville, täytyy niistä lähettää kopiot pentyvälittäjälle.

Mudin, pumin ja pulin osalta jalostukseen käytettävien koirien on oltava astutushetkellä 18kk ja kuvaszin ja komondorin osalta jalostukseen käytettävien koirien on oltava 24kk, jotta pentue hyväksytään pentuvälitykseen.

Syntyneet pennut tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään 75 vrk:n kuluttua astutuksesta. Ilmoitettu pentue säilyy listalla 2 kk päivittämisestä, enintään pentujen 6 kk ikään asti.

Kasvattaja voi jatkaa ilmoitusta päivittämällä vapaana olevien pentujen määrän.Vanhentunut ilmoitus poistetaan ja mikäli kasvattaja haluaa sen takaisin listalle, niin päivityksestä peritään 10€ maksu.

Kasvattajilla on mahdollisuus saada pentueilmoituksen yhteyteen valokuva molemmista pentueen vanhemmista ja pentueen 3:n polven sukutaulu.

Sukusiitosaste ja sukukatokerroin

Yhdistelmän sukusiitosaste ja sukukatokerroin pyritään ilmoittamaan 8:lla, vähintään 6:lla sukupolvella laskettuna Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan. Mikäli toinen vanhemmista on ulkomainen, niin silloin sukusiitosastetta eikä sukukatokerrointa ilmoiteta.

Sukusiitosaste kertoo vanhempien keskinäisen sukulaisuuden ja huomioi molempien vanhempien puolelta yhdistävät tekijät, jotka esiintyvät molempien sukutaulussa. Suomen Kennelliiton suositus on, että sukusiitos ei ylitä 6,25%. 

Sukukatokerroin kertoo sukusiitosastetta tarkemmin yhdistelmän monimuotoisesta geeniperimästä. Se huomioi kaikki mahdolliset eri yksilöt koko sukutaulussa ja huomioi myös mahdollisen sukusiitoksen uroksessa/nartussa itsessään.