PEVISA

PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, on Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koiraroduilla esiintyviä perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen. Ohjelman pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisemisessä.

Ehtona rodun liittymiselle PEVISAan on, että sillä on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), josta selviää rodun jalostukselle asetetut suuntaviivat ja painopisteet. Voidakseen ilmoittaa ohjelmaan kuuluvan rodun pentueen Kennelliiton rekisteriin, pentueen vanhempien on täytettävä rotukohtaiset ehdot. Nämä ehdot määritellään kullakin rodulla tyypillisesti tavattavien vikojen ja sairauksien mukaan. Ehtona voi olla esimerkiksi rekisteröintiä edeltävä pakollinen terveystutkimus tiettyjen sairauksien toteamiseksi.

Jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä eivät täytä jalostukseen käytön ehtoja, voi kasvattaja perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa koiran jalostuskäytölle. 

Unkarilaisista paimenkoiraroduista ainoastaan komondor ei kuulu PEVISA-ohjelman piiriin, johtuen sen pienistä rekisteröintimääristä. Muilla unkarilaisilla paimenilla ohjelmat ovat voimassa 31.12.2027 asti. Unkarilaisilla on myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka se ei täyttäisi rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. 

PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot