Jalostuksen tavoiteohjelma


Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50. Rotujärjestö ja rotuyhdistykset vastaavat omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma jalostuksen tavoiteohjelma. Velvoitteesta on vapautettu vain kaikkein harvinaisimmat rodut, kuten unkarilaisista roduista komondor.

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut ja PEVISA-ohjelmassa vaaditut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 14.9.2022 hyväksynyt uudet jalostuksen tavoiteohjelmat roduille pumi, pulit ja mudi vuosille 2023-2027.