Kuvaszin uusi jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA-ehdot vuosille 2023-2027

19.10.2022

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi kuvaszin uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle
1.1.2023-31.12.2027:


Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto. 

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.
Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. 

Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä.


Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (2 pentuetta)