Kevätkokous 2022

  • la 9.4.2022 klo 12
  • Lempäälä

UNKARINPAIMENKOIRAT RY.                                                                                                                   

Sääntömääräinen kevätkokous 2022


Ajankohta: 9.4.2022

Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin kokoustila, Tampereentie 484, Lempäälä

Kello: 12:00

Jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkastus alkaen klo 11:45


Kokoukseen on myös etäosallistumismahdollisuus. Ilmoittautumiset etäosallistumiseen toivotaan osoitteeseen unkarinpaimenkoirat@gmail.com maanantaihin 4.4.2022 mennessä.

Ennen vuosikokouksen avausta palkitaan Vuoden 2021 parhaat koirat.


ESITYSLISTA

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.       Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4.       Pöytäkirjantarkastajien valinta

5.       Ääntenlaskijoiden valinta

6.       Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

7.       Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajan lausunto tilivuodelta 2021

8.       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

9.       Unkarinpaimenkoirat ry:n edustajan ja varaedustajan valitseminen Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 2022 ja Suomen

          Kennelliiton valtuustoon toimikaudelle 2023 - 2025.         

10.     Rotujemme PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmien esitykset


KUVASZ

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.

·         Raja-arvo C

·         Koiran tulee olla täyttänyt 18 kk kuvaushetkellä

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä voimassa oleva virallinen silmäpeilauslausunto

·         Lausunto on voimassa 12 kk

·         Koiraa, joka on saanut diagnoosin perinnöllinen kaihi (katarakta) tai PRA ei saa käyttää jalostukseen

 Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia


MUDI

Esitys 1:

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.

·         Raja-arvo C

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen silmäpeilauslausunto.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva polvitutkimuslausunto.

Merle – merle – väriyhdistelmät kielletään.

Töpö – töpö – yhdistelmät kielletään.

 Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia


Esitys 2:

Kaikilla Suomessa rekisteröitävien pentueiden vanhemmilla on samat PEVISA -vaatimukset, myös

ulkomaisissa rekistereissä olevilla koirilla.

Pitäydytään entisissä PEVISA-vaatimuksissa, jalostuskoirilta vaaditaan lonkkakuvaus raja-arvoilla

A – C, polvitutkimus ja silmätarkastus.

Mikäli tutkimus katsotaan liian vaikeaksi toteuttaa (silmätarkastus ulkomailla) niin vaatimus

muutetaan vapaaehtoiseksi kaikille jalostuskoirille.

 Perustelut:

Viimeisen 10 vuoden aikana mudin kasvatuksessa on käytetty suurelta osin tuonti- tai ulkomaalaisessa rekisterissä oleviä uroksia. Jotta Suomessa kasvatettuja uroksia kannattaa tutkituttaa, ja niitä halutaan jalostukseen, tulee vaatimusten olla samat kun ulkomaalaisten urosten kohdalla. Poistetaan poikkeuslupa PEVISA-määräysten osalta, ulkomaalaisessa rekisterissä olevien koirien kohdalta ja pidetään samat vaatimukset kaikille jalostuskoirille tai luovutaan niistä.

PULI, MUUT VÄRIT JA VALKOINEN

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto

·         Raja-arvo D

·         Lausunnon D saanut koira voidaan parittaa vain lausunnon A tai B saaneen koiran kanssa.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmäpeilauslausunto

·         Lausunto voimassa 36 kk

·         Koiraa,joka on saanut diagnoosin perinnöllinen kaihi (katarakta), gRD tai rRD ei saa käyttää jalostukseen.

Vanhempien oltava astutushetkellä vähintään 18 kk ikäisiä.

Yksittäisen nartun tai uroksen jälkeläismäärä korkeintaan 15.

·         Viimenen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan

·         Poikkeuslupaa 1-2 pentueelle voi hakea jälkeläisnäytön perusteella.

Risteytys valkoisten ja muun väristen koirien kesken sallitaan poikkeusluvalla.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia


PUMI

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmäpeilauslausunto

·         Lausunto voimassa 36 kk

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia


11.   Riitta Hohtelan esitys yleiskokoukselle

12.   Muut esille tulevat asiat

13.   Kokouksen päättäminen

Kokouksessa käsiteltävät esitykset rotujemme jalostuksen tavoiteohjelmiksi vuosille 2023-2027 on etukäteen tutustuttavissa jäsensivuilla.