Syyskokous 16.11.2019 Esityslista

1.11.2019

KOKOUSKUTSU

Unkarinpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingin Seudun Kennelpiirin tiloissa
16.11.2019 klo 13.00
Osoite on Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki.

 

Jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkastus klo 12.45 alkaen.

 

 

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

  4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

  5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

  6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  7. Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja toimintavuosille 2020-2021

  8. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsen hallitukseen erovuorossa

      olevien tilalle.
  9. Valitaan varsinainen jäsen hallitukseen kesken kauden eronneen jäsenen tilalle

      vuodeksi 2020

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

11. Määrätään liittymis-, jäsen- ja pentuemaksut toimintavuodelle 2020.

12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

13. Pumit ry:n esitys palveluskoiraoikeuksien hakemisesta Suomen Palveluskoiraliitto

      ry:ltä

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!
 

HUOM! Koirien tuonti tiloihin on kielletty.