Syyskokous 2017

 

KOKOUSKUTSU

Unkarinpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Helsingin Seudun Kennelpiirin tiloissa 19.11.2017 klo 13.00.

Osoite on Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki.

Jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkastus klo 12.45 alkaen.

 

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

  4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

  5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

  6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  7. Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja toimintavuosille 2018-2019.

  8. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsen hallitukseen erovuorossa

      olevien tilalle.

  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

10. Määrätään liittymis-, jäsen- ja pentuemaksut toimintavuodelle 2018.

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

12. Jäsenten kevätkokouksessa tekemät esitykset:

                 - Nettilehti

                 - Koirien sairaustietojen kerääminen

                 - Merle - testaus

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen

 

HUOM! Koirien tuonti tiloihin on kielletty.