PUMIN PEVISA

1.1.2018 alkaen:

 

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmäpeilauslausunto. Lausunto on voimassa
36 kk.
 

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.