PULIN PEVISA

1.1.2018 alkaen:
 

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.
                   - Raja-arvo D.
Lausunnon D saanut koira voidaan parittaa vain lausunnon A tai B saaneen koiran kanssa.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmäpeilauslausunto.  Koiran pitää olla silmätarkastushetkellä   12 kk ikäinen. Lausunto on voimassa 36 kk.  
Koiraa, joka on saanut diagnoosin perinnöllinen kaihi (katarakta), gRD tai tRD ei saa käyttää jalostukseen.
Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.
 

Vanhempien oltava astutushetkellä vähintään 18 kk ikäisiä.
 

Yksittäisen nartun tai uroksen jälkeläismäärä korkeintaan 15.
Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.  Poikkeuslupaa 1-2 pentueelle voi hakea jälkeläisnäytön perusteella.

Risteytys valkoisten ja muun väristen koirien kesken sallitaan poikkeusluvalla.
 

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.