MUDIN PEVISA

1.1.2018 alkaen:
 

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.
          - Raja-arvo C.
 

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen silmäpeilauslausunto.
 

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva polvitutkimuslausunto.
 

Merle – merle -väriyhdistelmät kielletään.
Töpö – töpö -yhdistelmät kielletään.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia