Pentuvälityksen säännöt

Pentuvälitykseen otettavan pentueen kasvattajan tulee olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsen.

Kasvattajan tulee rekisteröidä pentue Suomen Kennelliiton rekisteriin, ja sen tulee täyttää rodulle asetetut vähimmäisvaatimukset = PEVISA-vaatimukset sekä SKL:n kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot. Suositeltavaa on, että pentue täyttää myös rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) vaatimukset.

Pentuvälitykseen otettavan pentueen perään merkitään täyttääkö se JTO:n vaatimukset. Jos pentue ei täytä JTO:n vaatimuksia, mainitaan miltä osin se ei täytä vaatimuksia.

Vaaditut viralliset terveystutkimustulokset tulee olla suoritettuina astutushetkellä.

Ulkomaiselta urokselta, koskien kaikkia rotujamme, ei vaadita terveystutkimuksia. Yhdistelmä täyttää PEVISA:n. Jos ulkomaisella uroksella on terveystutkimustulokset, ja kasvattaja haluaa nämä tiedot UPK:n sivuille, täytyy niistä lähettää kopiot pentyvälittäjälle.

Mudin, pumin ja pulin osalta jalostukseen käytettävien koirien on oltava astutushetkellä 18kk ja kuvaszin ja komondorin osalta jalostukseen käytettävien koirien on oltava 24kk, jotta pentue hyväksytään pentuvälitykseen.

Syntyneet pennut tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään 75 vrk:n kuluttua astutuksesta. Ilmoitettu pentue säilyy listalla 2 kk päivittämisestä, enintään pentujen 6 kk ikään asti.

Kasvattaja voi jatkaa ilmoitusta päivittämällä vapaana olevien pentujen määrän.Vanhentunut ilmoitus poistetaan ja mikäli kasvattaja haluaa sen takaisin listalle, niin päivityksestä peritään 10€ maksu.

HUOM. Kotisivujen pentuilmoitus on laajentunut - kasvattajilla on nyt mahdollisuus saada pentueilmoituksen yhteyteen valokuva molemmista pentueen vanhemmista, sekä pentueen 3:n polven sukutaulu.

Sukusiitosaste ja sukukatokerroin

Yhdistelmän sukusiitosaste ja sukukatokerroin pyritään ilmoittamaan 8:lla, vähintään 6:lla sukupolvella laskettuna Suomen Kennelliiton jalostustietokannan mukaan. Mikäli toinen vanhemmista ulkomainen, niin silloin sukusiitosastetta eikä sukukatokerrointa ilmoiteta.

Sukusiitosaste kertoo vanhempien keskinäisen sukulaisuuden ja huomioi molempien vanhempien puolelta yhdistävät tekijät (= samat koirat), jotka esiintyvät molempien sukutaulussa. Suomen Kennelliiton suositus on, että sukusiitos ei ylitä 6,25%, joka tarkoittaa serkusparitusta. Tätä suurempi luku tarkoittaa vielä läheisempää sukulaisuussuhdetta.

Sukukatokerroin kertoo sukusiitosastetta tarkemmin yhdistelmän monimuotoisesta geeniperimästä, koska se huomioi kaikki mahdolliset eri yksilöt koko sukutaulussa ja huomioi myös mahdollisen sukusiitoksen uroksessa/nartussa itsessään.