Syyskokous

Unkarinpaimenkoirat ry:n syyskokous pidetään luantaina 19.11.2016 Lempäälässä.
 Osoite Sotavallantie 173, Lempäälä.

Kokouksen jälkeen klo 15 Liisa Sarakontu luennoi aiheesta
Koirien värit ja niiden periytyvyys.

 

KOKOUSKUTSU

Unkarinpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Lempäälässä
19.11.2016 klo 13.00 – 15.00. Osoite on Sotavallantie 173, Lempäälä

Jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkastus klo 12.45 alkaen.

 

Välittömästi kokouksen jälkeen klo 15.00 on Liisa Sarakonnun luento koirien väreistä ja niiden periytyvyydestä.

 

Kokous jatkuu tarvittaessa luennon jälkeen.

 

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

  4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

  5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

  6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintavuosille 2017-2018.

  8. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsen hallitukseen erovuorossa

      olevien tilalle.

  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

10. Määrätään liittymis-, jäsen- ja pentuemaksut toimintavuodelle 2017.

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen